Zakres Usług

Świadczymy usługi w dziedzinie ochrony środowiska.
Zajmujemy się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych. Odbieramy :